The Bridge of Sighs สะพานแห่งการถอนใจ เมืองเวนิส

The Bridge of Sighs

ภาพบ้านเมืองที่มีวิถีชีวิตใกล้แม่น้ำแห่งนี้ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง เมืองเวนิส แห่งประเทศอิตาลี แต่คราวนี้จะพาไปแนะนำส่วนหนึ่งของเมืองเวนิส เป็นสะพานที่มีชื่อเสียงและมีเรื่องราวที่น่าสนใจ นั่นคือ Continue reading The Bridge of Sighs สะพานแห่งการถอนใจ เมืองเวนิส