เมืองเนเปิลส์ (Naples)

แผนที่
อีกหนึ่งเมืองโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก

eazyportal.com และยังเป็นเมืองต้นกำเนิดของพิซซ่า อาหารประจำชาติของอิตาลี

สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อมีมากมายหลายแห่ง ไฮไลท์สำคัญ ได้แก่ ปราสาทไข่ (Castel dell’Ovo or Egg Castle) อดีตป้อมปราการที่กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน ปราสาทนูออโว (Castel Nuovo) ปราสาทโบราณที่ปัจจุบันกลายมาเป็นหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติคาโปดิมอนเต (Museo Nazionale de Capodimonte) จตุรัสเพลบิสชิโต (Piazza del Plebiscito) อุโมงค์เมืองโรมันโบราณ (Napoli Sotterranea) วิหารดูโอโมแห่งเนเปิลส์ (Duomo) สุสานโบราณ (Catacombe di San Gennaro) พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ดนตรี (Museum of Music History)

ไปเที่ยวช่วงไหนดี คุณสามารถเลือกไปเที่ยวได้สองช่วงคือ ช่วงมีนาคม – พฤษภาคม และช่วงกันยายน-ตุลาคม เพราะเป็นช่วงที่อากาศกำลังเย็นสบาย