มหาวิหารอามาลฟี (Amalfi Cathedral)

Amalfi Cathedral

มหาวิหารอามาลฟี (Amalfi Cathedral) เป็นมหาวิหารที่ถูกสร้างขึ้นอย่างสวยงามจากโครงสร้างของโบสถ์เดิมที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 9 และมีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง โดยตัวอาคารได้รับ การตกแต่งในแบบบาโรกยุคปลาย นอกจากนี้ยังมีการสร้างหลุมฝังศพไว้ใต้ถุนของมหาวิหารอีกด้วย

Amalfi Cathedral

หลังจากนั้นขอแนะนำให้คุณไปเยือน ชิออสโตร เดล ปาราดิโซ (Chiostro del Paradiso) อีกหนึ่งอาคารที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1266 – ค.ศ. 1268 โดย Filippo Augustariccio และถูกใช้เป็นที่ฝังศพสำหรับครอบครัวชนชั้นสูงในเมืองอามาลฟี ตัวอาคารนั้นโดดเด่นไปด้วยซุ้มประตูโค้งสีขาวที่สะท้อนถึงอิทธิพลของสถาปัตยกรรมสไตล์ อาหรับที่มีในเมืองอามาลฟี