เทศกาลอีสเตอร์

เทศกาลอีสเตอร์

  เทศกาลอีสเตอร์ คือเทศกาลทางศาสนาของประเทศอิตาลี ซึ่งคล้ายกับเมืองไทยที่เป็นเทศกาลทางศาสนาของทั่วทุกแคว้น ภายในเทศกาลนี้จะประกอบด้วยการเดินขบวนกู๊ดฟรายเดย์ หรือที่เรียกกันว่าวันอาทิตย์อีสเตอร์ จะจัดขึ้นในช่วงวันอาทิตย์ และวันจันทร์ ปลายเดือนมีนาคมหรือต้นเมษายน ลักษณะภายในงานเทศกาลนี้ จะมีการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ พระสันตะปาปาจะมีกระแสรับสั่งถึงคริสตศาสนิกชนในวันอาทิตย์อีสเตอร์ เทศกาลอิสเตอร์ในประเทศอิตาลีจะจัดขึ้นที่นครรัฐวาติกันอย่างใหญ่โตเป็นงานรื่นเริง

 ในเทศกาลนี้ทุกบ้านเรือนจะจัดตกแต่งบ้านภายในบ้าน และภายนอกบ้านอย่างสวยงาม เพื่อเป็นการต้อนรับการกลับมาของพระเยซู รวมทั้งการกลับมาของธรรมชาติอีกครั้ง เทศกาลนี้มีสัญลักษณ์คือไข่ และกระต่าย ซึ่งไข่จะหมายถึงการเกิด และการเริ่มต้นใหม่ ส่วนกระต่ายคือ ความอุดมสมบูรณ์ แต่แท้จริงแล้ว 2 อย่างนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์แต่อย่างใดแต่เป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา