เทศกาลศิลปะและดนตรี

เทศกาลศิลปะและดนตรี

 อิตาลีดินแดนที่เต็มไปด้วยศิลปะ วัฒนธรรม เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยจินตนาการ ความรื่นเริงของเสียงเพลง และรวมเหล่าศิลปิน นักออกแบบไว้มากมาย ทำให้เกิดเป็นเทศกาลศิลปะและดนตรี โดนมีการบรรเลงดนตรีของวงที่มีชื่อเสียง และบนท้องถนน (อิตาลี: Maggio Musicale Fiorentino) ซึ่งงานศิลปะและดนตรีจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน ที่เมืองฟลอเรนซ์ แคว้นทัสกานี

    เมืองฟลอเรนซ์ แคว้นทัสกานี ถือเป็นสถานที่ที่ก่อกำเนิดศิลปิน นักคิด นักเขียน และเหล่าอัจฉริยะมากมาย เมืองฟลอเรนซ์ถือเป็นเมืองหนึ่งในประเทศอิตาลีที่สวยงาม อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ และมีความหลากหลาย ซึ่งเทศกาลดนตรีถือเป็นเทศกาลรื่นเริง และรวมเหล่าคนรักเสียงดนตรี และนักดนตรีมากมาย ช่วงเทศกาลนี้จึงเหมาะสำหรับเหล่าศิลปินที่จะไปเยี่ยมชมเทศกาลนี้